Property Types

  • 5% Phòng họp
  • 95% Other

Property Status

  • 47% Văn phòng trọn gói
  • 32% Văn phòng ảo
  • 11% Văn phòng chia sẻ
  • 11% Other

Property Cities

  • 47% Quận 2
  • 26% Quận Phú Nhuận
  • 11% Quận Tân Bình
  • 16% Other

Compare listings

Compare
098 7260 333