Property Types

  • 6% Phòng họp
  • 94% Other

Property Status

  • 44% Văn phòng trọn gói
  • 33% Văn phòng ảo
  • 11% Văn phòng chia sẻ
  • 11% Other

Property Cities

  • 50% Quận 2
  • 28% Quận Phú Nhuận
  • 6% Quận 1
  • 17% Other

Compare listings

Compare
0931 882 101