Property Types

  • 6% Phòng họp
  • 94% Other

Property Status

  • 47% Văn phòng trọn gói
  • 29% Văn phòng ảo
  • 12% Văn phòng chia sẻ
  • 12% Other

Property Cities

  • 53% Quận 2
  • 29% Quận Phú Nhuận
  • 6% Quận Tân Bình
  • 12% Other

Compare listings

Compare
0931 882 101